(tylko do korespondencji): Szybowice 378,
48-200 Prudnik

Peter Singer 2015

Peter Singer jest australijskim filozofem, bioetykiem, opierającym się na podstawach utylitarystycznych[1]. Od 1999 r. zajmował stanowisko profesora bioetyki Uniwersyteckiego Centrum dla Wartości Ludzkich w Princeton University. Dodatkowo, w niepełnym wymiarze godzin od 2005 r. pełni funkcję profesora-laureata[2] na University of Melbourne.
Dwukrotnie Singer przewodniczył wydziałowi filozofii na Monash University, gdzie założył Centre for Human Bioethics (Centrum Bioetyki Humanistycznej). W 1996 roku bezskutecznie brał udział w wyborach jako kandydat Zielonych do australijskiego Senatu. W 2004 roku został uznany Australijskim Humanistą Roku przez Radę australijskich Stowarzyszeń Humanistycznych, a w 2006 roku został uznany za jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych intelektualistów publicznych w Australii. Singer jest współfundatorem "Animals Australia" (Fundacja "Zwierzęta Australia - głos dla zwierząt") i fundatorem "The Life You Can Save" (Fundacja "Życie, które możesz uratować", pomagająca ludziom ubogim, głównie z krajów "trzeciego świata").

Add a comment
Czytaj więcej...
 
 

Tom ReganTom Regan to amerykański filozof, specjalizujący się w teorii praw zwierząt. Nauczał jako profesor filozofii na North Carolina State University od 1967 r. do przejścia na emeryturę w 2001 roku. 

Jest autorem licznych książek na temat filozofii praw zwierząt, które stały się jednym z głównych źródeł inspiracji ruchu wyzwolenia zwierząt, a w tym The Case for Animal Rights ("Sprawa praw zwierząt" - 1983), jednej z nielicznych pozycji, które znacząco wpłynęły na nowoczesny ruch na rzecz praw zwierząt.

Wprowadził pojęcie "podmiotu życia" (ang. subject-of-a-life), czyli istoty, która ma wewnętrzną wartość (ang. inherent value) i której przysługują podstawowe prawa, w tym np. prawo do życia, wolności od cierpienia, wolności i poszanowania godności. Jego zdaniem, by należeć do tej grupy NIE trzeba być czynnym podmiotem moralnym (racjonalnie działającym, mającym prawa i obowiązki moralne człowiekiem; ang. moral agent), a wystarczy być adresatem moralnym/pasywnym podmiotem moralnym (moral patient).

Add a comment
Czytaj więcej...
 
 

Tomasz Jaeschke - jak mówi sam o sobie "ksiądz bez parafii", "ksiądz trubadur", "[...] zakochany w zwierzętach, kamieniach przydrożnych, promykach wschodzącego słońca, zapachu łąk polnych, spacerach brzegiem morza w urokach zachodzącego słońca [...]".

Urodzony w Poznaniu, ukończył studia teologii katolickiej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie oraz studia pedagogiki religijnej w Wiedniu. Autor książki Nierządnice (KOS 2006) oraz poruszającej La lacrima di Dio, czyli 77 pytań do Animalpastora (Łza Boga... - CBP Kraków, 2016). Ma wieloletnie doświadczenie duszpasterstwa parafialnego jak i duszpasterstwa tzw. grup nieformalnych (dzieci z nie­peł­no­spra­wno­ścia­mi, młodzieży niedostosowanej społecznie oraz ludzi z tzw. marginesu społecznego, uzależnionych od narkotyków czy alkoholu)...

Add a comment
Czytaj więcej...
 
 

Andrew LinzeyAndrew Linzey - brytyjski, anglikański ksiądz, teolog, autor kilkunastu książek o teologii i etyce oraz znacząca postać w chrześcijańskim ruchu wegetariańskim. Jest pierwszym na świecie laureatem stypendium z zakresu teologii i dobra zwierząt - International Fund for Animal Welfare Senior Research Fellowship - dzięki czemu otrzymał pierwsze na świecie stanowisko akademickie w dziedzinie etyki, teologii i dobrostanu zwierząt w Mansfield College w Oksfordzie. Wykłada teologię na Uniwersytecie Nottingham, jest członkiem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie w Oksfordzie. 

Kwestionuje on rozpowszechniony w dzisiejszym świecie pogląd, jakoby nauka Chrystusa o miłości i szacunku odnosiła się wyłącznie do ludzi.

Add a comment
Czytaj więcej...
 
 

Gary L. Francione

Gary Lawrence Francione – amerykański prawnik, znany głównie jako obrońca praw zwierząt. Weganin.

Ukończył studia na wydziale filozofii w University of Rochester, gdzie został uhonorowany przez Phi Beta Kappa stypendium O'Hearn, pozwalającym mu kontynuować studia podyplomowe z filozofii w Wielkiej Brytanii. Dalej kontynuował studia filozoficzne na University of Virginia, tam też uzyskał tytuł doktora prawa (jurist doctor). Obecnie jest wykładowcą uniwersytetu Rutgers School of Law – Newark, najstarszej szkoły prawniczej w USA.

Add a comment
Czytaj więcej...