(tylko do korespondencji): Szybowice 378,
48-200 Prudnik

Odsłony: 1567

Andrew LinzeyAndrew Linzey - brytyjski, anglikański ksiądz, teolog, autor kilkunastu książek o teologii i etyce oraz znacząca postać w chrześcijańskim ruchu wegetariańskim. Jest pierwszym na świecie laureatem stypendium z zakresu teologii i dobra zwierząt - International Fund for Animal Welfare Senior Research Fellowship - dzięki czemu otrzymał pierwsze na świecie stanowisko akademickie w dziedzinie etyki, teologii i dobrostanu zwierząt w Mansfield College w Oksfordzie. Wykłada teologię na Uniwersytecie Nottingham, jest członkiem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie w Oksfordzie. 

Kwestionuje on rozpowszechniony w dzisiejszym świecie pogląd, jakoby nauka Chrystusa o miłości i szacunku odnosiła się wyłącznie do ludzi.

Jego książka Teologia zwierząt (Animal Theology - 1994) jest ważnym głosem w dyskusji o miejscu zwierząt w świecie i o tym, jak chrześcijańska teologia może przyczynić się do właściwego ich traktowania. W pierwszej części pracy autor przedstawia szereg argumentów i zasad teologii zwierząt. Teologia zwierzątW drugiej omawia obszary wykorzystywania zwierząt: eksperymenty, polowanie dla rozrywki, zabijanie dla pożywienia czy inżynierię genetyczną. Linzey jest przekonany, że wiara we wcielonego, miłosiernego Boga może pomóc chrześcijanom dostrzec cierpienia istot stworzonych.

Linzey jest założycielem i dyrektorem Oksfordzkiego Centrum Etyki Zwierząt, niezależnego ośrodka akademickiego otwartego w listopadzie 2006 roku, aby wspierać badania i dyskusję na temat etyki zwierząt. Jest autorem ponad 180 artykułów oraz 20 książek na temat praw zwierząt, a w tym: Animal Rights: A Christian Perspective (1976), Christianity and the Rights of Animals (1987), Animal Theology (1994) i Why Animal Suffering Matters: Philosophy, Theology, and Practical Ethics (2009). Jest także redaktorem czasopisma naukowego, Journal of Animal Ethics, publikowanym wspólnie przez Oksfordzkie Centrum i Uniwersytet Illinois oraz współredaguje - wraz z Priscillą Cohn z firmy wydawniczej Palgrave Macmillan - serię Etyka Zwierząt (Animal Ethics Series).

Ludzie otrzymali "panowanie" nad zwierzętami. Ale to "panowanie" (radah po hebrajsku) nie oznacza despotyzmu, a my zostaliśmy ustanowieni nad stworzeniem, by dbać o to, co Bóg uczynił i cenić skarby Boga.
Humans have "dominion" over animals. But that "dominion" (radah in Hebrew) does not mean despotism, rather we are set over creation to care for what God has made and to treasure God's own treasures.