(tylko do korespondencji): Szybowice 378,
48-200 Prudnik

|
Kategoria:

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszego:

Psychologa zwierząt:
- rozwiązywanie problemów z zachowaniem zwierząt

Trenera psów:
- towarzyszących (domowych)
- asystujących osobom z niepełnosprawnościami

Hotelu domowego dla:
- psów
- kotów
- innych zwierząt domowych

 

W ramach działalności prowadzimy też m.in.:

dogoterapia - seniorzyDogoterapię dla dzieci i seniorów  w:
- domu,
- ośrodkach dziennego i stałego pobytu (indywidualnie i grupowo),
- szkołach, przedszkolach, itp.

Spotkania z psem dla:
- dzieci przedszkolnych, szkolnych (nauka zachowania wobec psów, zapoznanie z obyczajami psów, zabawy z psem, uczenie psa, itp.)
- dzieci i dorosłych cierpiących z powodu lęku przed psami lub kotami (zapoznanie z sygnałami wysyłanymi przez zwierzęta - m.in. jak rozpoznać niebezpiecznego psa, nauka bezpiecznych zachowań wobec zwierząt, stopniowe przezwyciężanie lęku)
- osób chcących zapoznać się z podstawową wiedzą dotyczącą psów lub kotów - żywienie, zachowanie i zdrowie zwierząt.

psycholog zwierząt

CENY mamy zdecydowanie konkurencyjne :D,
a każda opłata jest wykorzystywana na cele statutowe
(pomoc dzieciom, seniorom i zwierzaczkom).

TRENUJESZ = POMAGASZ!

Serdecznie zapraszamy Szeroki uśmiech

 

 

Add a comment
 
 
|
Kategoria:

Jesteśmy organizacją działającą w sferze pożytku publicznego. Powstała z potrzeby serca, duszy i rozumu (tu jest więcej na ten temat) Fundacja jest "przedsięwzięciem prywatnym" (zgodnie z polskim prawem od prywatnej firmy różni nas tylko zwolnienie z podatku dochodowego i obowiązek przeznaczania wszelkich środków na cele statutowe, czyli brak zysku) - utrzymujemy się wyłącznie z osobistych dochodów fundatora i darowizn Wolontariuszy oraz Sympatyków. 

Pomagamy zwierzętom domowym i dzikim jak najlepiej możemy i w miarę naszych możliwości wszechstronnie - począwszy od domu tymczasowego, opieki, leczenia, terapii psychologicznej po znajdowanie dla nich nowych, kochających domów.

Szczególną uwagę wracamy także na problemy osób z niepełnosprawnością - a zwłaszcza dzieci z autyzmem i osoby z chorobą Alzheimera oraz ich Opiekunów. Schorzenia te powodują, iż osoby cierpiące z ich powodu muszą otrzymać pomoc i wsparcie otoczenia, często będąc od niego całkowicie zależne. Staramy się pomagać we wszelkich ich potrzebach. Na miarę naszych możliwości pomagamy też innym osobom z niepełnosprawnościami lub innymi problemami, jeśli tego potrzebują. Obszar zaś potrzeb ludzi obciążonych problemami jest tak szeroki, że trudno go opisać. Nad każdym problemem się pochylamy i staramy się pomóc, czasem finansowo, czasem poradą, a czasem po prostu wysłuchaniem. 


NIE mamy ŻADNYCH DOTACJI. Pomagają nam z dobrego serca tylko osoby prywatne.

Wszyscy - włącznie z szefową - jesteśmy wolontariuszami.
Zaś 95% zwierząt, które o nas trafiają to chore, zmaltretowane istoty, wymagające drogiego leczenia, specjalistycznego żywienia i opieki.

Dlatego będziemy wdzięczni za każdy, nawet najmniejszy datek - czasem złotówka - decyduje o tym, czy możemy kupić potrzebny lek lub karmę.
Pamiętajcie proszę, że
Wszelkie DAROWIZNY na rzecz Fundacji można więc ODLICZYĆ OD DOCHODU przy rozliczaniu rocznego PIT. 
Darowizny te odlicza się NIEZALEŻNIE od 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego i mogą to być dary pieniężne lub rzeczowe.
Należy je jednak zsumować z innymi darowiznami (NIE doliczamy 1%) na rzecz organizacji lub kościołów i związków wyznaniowych, a ich łączna kwota nie może przekroczyć 6% rocznego dochodu.
DOWODEM darowizny jest potwierdzenie przelewu lub przekazu pocztowego albo dowód wpłaty do kasy Fundacji, zaś przy darach rzeczowych - dowód przekazania rzeczy i ich wartości. Dowody należy zatrzymać przez 6 lat od rozliczenia PIT.

Numer konta Fundacji:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.: 
75 1600 1462 1839 4100 2000 0001

 Więcej można dowiedzieć się tutaj Uśmiechamy się do Was

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy

Serdecznie dziękujemy

 

Add a comment
 
 
|
Kategoria:

 Fundacja MAŁE i DUŻE - O nas

Zdanie, iż zwierzę nie jest rzeczą, brzmi dziś już niemal jak banał. Jednak trzeba je powtarzać, dopóki trwale i w całej pełni nie zapisze się ono w świadomości każdego, kogo zwykło się nazywać człowiekiem.

A zarazem powtarzać trzeba także i to - o czym jesteśmy głęboko przekonani - że zwierzę nie tylko nie jest rzeczą, ale także - mimo iż jest istotą myślącą i wyrażającą myśli, czującą i wyrażającą uczucia, uczącą się, w tym na własnym i cudzym doświadczeniu, a więc posiadającą osobowość - jest całkowicie zależna od człowieka. On bowiem to uzależnienie spowodował udomawiając zwierzęta lub zabierając, niszcząc, zmieniając ich naturalne siedliska i środowisko życia. Wobec tego każdy człowiek ma obowiązek ponosić za każdą tę istotę pełną odpowiedzialność prawną i moralną.

Oznacza to, iż każdemu zwierzęciu - począwszy od domowych, poprzez gospodarskie, a skończywszy na żyjących w stanie wolnym - przysługuje z urodzenia poszanowanie jego praw, odpowiednie do tego traktowanie oraz dbałość o należyte zaspokojenie jego wszelkich potrzeb.

Dlatego pomagamy zwierzętom domowym i dzikim jak najlepiej możemy i w miarę naszych możliwości wszechstronnie - począwszy od domu tymczasowego, opieki, leczenia, terapii psychologicznej po znajdowanie dla nich nowych, kochających domów.

Jesteśmy ponadto przeświadczeni, że na szczególną uwagę zasługują także osoby z niepełnosprawnością - a zwłaszcza dzieci z autyzmem i osoby z chorobą Alzheimera oraz ich Opiekunowie. Schorzenia te powodują, iż osoby cierpiące z ich powodu muszą otrzymać pomoc i wsparcie otoczenia, często będąc od niego całkowicie zależne.

Te dwie grupy osób są w Polsce - mimo postępu w podejściu do ludzi z niepełnosprawnością - znacznie zaniedbane, a że dolegliwości ich należą do grupy chorób związanych z umysłowością, to - analogicznie do innych chorób psychicznych - często stygmatyzują (naznaczają społecznie) i to zarówno osoby chore, jak i ich opiekunów, zwłaszcza gdy zachowanie osób chorych odbiega od tzw. norm społecznych. Staramy się pomagać we wszelkich ich potrzebach. Na miarę naszych możliwości pomagamy też innym osobom z niepełnosprawnościami lub innymi problemami, jeśli tego potrzebują. Obszar zaś potrzeb ludzi obciążonych problemami jest tak szeroki, że trudno go opisać. Nad każdym problemem się pochylamy i staramy się pomóc, czasem finansowo, czasem poradą, a czasem po prostu wysłuchaniem. 

Add a comment
Czytaj więcej...