(tylko do korespondencji): Szybowice 378,
48-200 Prudnik

Odsłony: 4121

Wspomagamy organizowanie, pozyskiwanie środków, zakładanie lokalnych grup, organizacji, komitetów obywatelskich.

Wspieramy organizowanieStaramy się współdziałać z każdym, kto chce tworzyć, walczyć o wartości, o dobro wspólne i jednostkowe. Chcielibyśmy, by jak najwięcej osób angażowało się w sprawy swojej społeczności - tej małej lokalnej, gdzie łatwiej zidentyfikować potrzeby, dotrzeć do ludzi i zwierząt wymagających pomocy a także takich, którzy o tej pomocy decydują lub mogą wesprzeć działanie, a nawet te potrzeby zaspokoić.

Owe "małe Ojczyzny" znikają z pola widzenia polityki i samorządów, które obejmując większy obszar nie dostrzegają problemów "zwykłych ludzi" i zwierząt żyjących w ich otoczeniu, nierzadko dzielących niedole ludzkie. Właśnie dlatego te "małe organizacje" - stowarzyszenia, komitety, fundacje - są tak ważne. Ale one właśnie często tworzą "samotne wyspy", które bez pomocy mogą sobie nie poradzić i wypalić się, a to powoduje zniechęcenie i brak reakcji na poważne nawet problemy w przyszłości. "Wyławianie" takich inicjatyw, pośrednictwo w pomocy dla nich jest więc niezwykle istotne.

Czasem jednak potrzeba większej skali działania, większej siły, wynikającej ze związków stowarzyszeń, fundacji, komitetów. I tu możemy służyć radą, swoimi zasobami, wiedzą i siłą. Za naszym pośrednictwem też z udzielanego nam wsparcia mogą korzystać małe, lokalne inicjatywy - podejmowane w celu rozwiązania jednostkowych problemów lub zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Takie małe inicjatywy potrafią w znaczny sposób wpłynąć na życie ludzi i zwierząt, bo podejmowane tam, gdzie jest centrum problemów, są zwykle najskuteczniejsze. A przecież to właśnie efekty działania są najważniejsze.

Jednak żeby to wszystko było możliwe, byśmy mogli przekazywać swoje doświadczenia i siły, i byśmy mogli uczestniczyć w jak największej liczbie ważnych wydarzeń, czy przedsięwzięć my również potrzebujemy wsparcia:

  • wolontariuszy - prawników, lekarzy różnych specjalności, lejkarzy weterynarii, dietetyków i wszelkich specjalistów różnych dziedzin oraz każdego, kto ma chęć do działania,
  • materialnego - zarówno w formie finansowej, jak i w przedmiotach: darach dla potrzebujących, przedmiotach dla biura, paliwie, samochodach dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami lub zwierząt, dużych przedmiotów lub większej ilości drobnych rzeczy, itd.