Monitorując przestrzegania prawa, spotykamy się z problemami wynikającymi ze źle sformułowanych lub z braku przepisów.

Add a comment

Wspomagamy organizowanie, pozyskiwanie środków, zakładanie lokalnych grup, organizacji, komitetów obywatelskich.

Add a comment

Staramy się być wszędzie tam, gdzie dzieje się krzywda: dzieciom, osobom słabszym, zwierzętom, środowisku.

Add a comment