Staramy się być wszędzie tam, gdzie dzieje się krzywda: dzieciom, osobom słabszym, zwierzętom, środowisku.

Add a comment

Wspomagamy organizowanie, pozyskiwanie środków, zakładanie lokalnych grup, organizacji, komitetów obywatelskich.

Add a comment

Upowszechniamy wiedzę o zwierzętach i środowisku naturalnym, dzięki któremu możliwe jest życie na Ziemi. 

Add a comment