William ''Bill'' Wynne - Smoky New Jersey MemorialRedaktorka i publicystka. Autorka polskiej nazwy "dogoterapia", inicjatorka i współzałożycielka Fundacji CZE-NE-KA (1998) pierwszej w Polsce zajmującej się terapią z udziałem psów (jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci i młodzieży), a także redaktor naczelny czasopisma "CZE-NE-KA". Autorka cyklu książek pt. "Mój Pies, mój Przyjaciel, moje Hobby: Alaskan Malamute" i "Psy Zaprzęgowe". Treserka zwierząt grających w filmach i telewizji. Kierownik Zespołu Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA.

Historia dogoterapii polskiej ma swoje początki w 1987 roku, gdy przygotowując psy do filmu "Widzę", Maria Czerwińska zauważa jak wspaniale na zwierzęta reagują niewidome dzieci. Postanawia więc częściej odwiedzać Zakład w Laskach, by inne dzieci także mogły poznać jej zwierzęta.

Spotykając się z dziećmi - najpierw z niepełnosprawnością wzrokową, a następnie także z ruchową - Maria Czerwińska coraz głębiej zapoznaje się z problemami, jakie u tych dzieci generuje niepełnosprawność, ograniczając nie tylko ich aktywność fizyczną, co skutkuje - przykładowo - schorzeniami postawy, ale także psychiczną, co z kolei ogranicza rozwój ich funkcji poznawczych. Dlatego tak ważna jest terapia ruchem i stymulowanie ogólnej aktywności fizycznej. Cel ten można bardzo łatwo osiągnąć poprzez kontakt dziecka ze zwierzęciem a zwłaszcza z psem, szczególnie gdy jest on odpowiednio duży i ma łagodny, wesoły i cierpliwy charakter. Taki pies sam będzie zapraszał do zabawy, prowokował dziecko do różnych form ruchu.

Zaczyna więc organizować w Klubie CZE-NE-KA spotkania dzieci z psami oraz ich opiekunami, w tym z dziećmi zdrowymi, razem uczestniczą w piknikach, konkursach, zdobywają nagrody i dobrze się bawią. A jednocześnie dla dzieci z niepełnosprawnością jest to doskonała terapia, a nawiązane wówczas przyjaźnie i kontakty owocują lepszym zrozumieniem potrzeb innych w przyszłości oraz włączają dzieci i dorosłych w nurt życia w zróżnicowanej społeczności.

Na stronie Fundacji pisze: "Fundacja powstała oficjalnie 15 czerwca 1998 roku, ale jej założenie poprzedziła działalność, istniejącego od roku 1991, pierwszego w Polsce Sportowego Klubu Psów Zaprzęgowych „CZE-NE-KA". Zrzeszał on miłośników i właścicieli psów zaprzęgowych, a także ludzi, którzy wprawdzie psów nie posiadali, ale byli zaangażowani w pracę społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych. Działalność ta z czasem przekształciła się w coraz bardziej znaną dziś dogoterapię (termin mojego autorstwa, po raz pierwszy użyty w 1996 roku)".

Od tego czasu psiaki stają się częstymi goœćmi Zakładu dla Niewidomych w Laskach potem Instytutu Głuchoniemych, Domu Pomocy Społecznej itd. Coraz więcej ludzi zauważa dobroczynny wpływ psich terapeutów czy wręcz „"futrzanych lekarzy" - jak pisali dziennikarze - pojawiają się bowiem o tym informacje w prasie.

Maria Czerwińska w trakcie zajęćW 1996 roku na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji Targów Zoologicznych i Światowego Dnia Zwierząt, w swoim wystąpieniu pt. "„Dogoterapia" Maria Czerwińska mówi o swoich 9-letnich doświadczeniach w pracy psów z osobami z niepełnosprawnościami. Prasa podchwytuje nowy termin dogoterapia i wkrótce ukazuje się wiele artykułów na ten temat.

Rozgłos robi swoje i coraz więcej osób angażuje się w działania terapeutyczne z psami. W 1998 roku zostaje więc formalnie zarejestrowana Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA, której celem statutowym stała się nowo powstała w Polsce dogoterapia. Do dziś "Cze-ne-ka" skupia ludzi pracujących wyłącznie wolontarystycznie.

Nazwa, metoda i sposób jej stosowania zaczyna być zauważany także poza granicami kraju, Fundacja "Cze-ne-ka" staje się jej ambasadorem.

W 2001 roku "Cze-ne-ka" zostaje zaproszona do tworzącej się ADEu (Assistance Dogs Europe - oddział Assistance Dogs International (ADI)) i wchodzi w skład komisji Funding and Public Relations, a w rok później bierze udział w Pet Night, – tygodniowej promocji osiągnięć organizacji europejskich w szeroko rozumianej pomocy na rzecz osób potrzebujących (psy dla niewidomych, głuchoniemych, asystujące osobom na wózkach, poszukiwawcze, ratownicze). Samojedka Blady Aranda i Alaskan Malamute Anouk reprezentują Polskę jako psy terapeutyczne na spotkaniach w Parlamencie Europejskim i z Księciem Belgii. Fundacja "Cze-ne-ka" jest nadal jedyną Polską organizacją, która jest pełnym członkiem ADEu, a jej programy dogoterapii zyskują uznanie w całej Europie.

Maria Czerwińska z psamiWkrótce zaczęto tworzyć nowe organizacje (Fundacja "Ama Canem", Fundacja Pomocy Terapeutycznej Cane Pro Humano, Fundacja „"Pies dla Stasia"), które dalej rozpropagowały dogoterapię i jej dobroczynny wpływ na osoby z niepełnosprawnościami.

W 2003 roku Fundacja "Cze-ne-ka" zorganizowała więc w Polsce I Międzynarodową Konferencję Naukową - "Dogoterapia a realia dnia dzisiejszego", w której udział wzięli przedstawiciele 7 krajów. Na konferencji spotkali się też niemal wszyscy zainteresowani dogoterapią w Polsce. Dzięki temu dodatkowym sukcesem konferencji było powstanie Polskiego Związku Dogoterapii (formalnie zarejestrowanego 21 stycznia 2005 r).

Za swoją działalność Maria Czerwińska została w 2000 r. Kawalerem Orderu Uśmiechu, w 2001 r. otrzymała statuetkę "Zwyczajni - Niezwyczajni" nagrodę Pr. I TVP oraz odznakę "Przyjaciel Dziecka" nadaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W 2003 r. za działalność w Zespole Tańca Historycznego "Chorea Antiqua" odznaczona została przez Ministra Kultury odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W 2004 r. zaś odznaczono Ją medalem im. Dr Henryka Jordana nadanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej: upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

"Zawsze byłam ciekawa świata i ludzi. Kocham wszystkie zwierzęta i przyrodę. Poznanie na planie filmowym niewidomych dzieci było dla mnie ogromnym przeżyciem; uświadomiło mi potrzebę działania nie tylko dla siebie, ale i na rzecz innych, i to właśnie stało się moją drogą do dalszego rozwoju i sukcesu."

źródło: http://www.czeneka.org